مطالعات امکان سنجی، طرح اتصال و طراحی پایه نیروگاه فتوولتائیک 10 مگاواتی آق قلا

مطالعات امکان‌سنجی نیروگاه فتوولتائیک 10مگاواتی آق قلا در نیمه دوم سال 1397 آغاز شده است. پس از انجام مطالعات اولیه و اخذ مجوز اصولی این نیروگاه از وزارت نیرو، مطالعات …